Hz.İmam Kazım (a.s) şöyle buyuruyor:


"Ne mutlu o kimselere ki evladımız Hz. Mehdi'nin gaybet döneminde bizden ayrılmadılar ve bizim emirlerimize tabi oldular. Bizim dostlarımız ile dost oldular ve aynı zamanda düşmanlarımız ile düşman oldular. Onlar bizdendir ve bizde onlardanız. Onlar bizim imamlığımızdan razı oldular ve bizde onların Şiamız olmasından razı olduk. Allah'a yeminler olsun ki kıyamet günü onlar bizim ile aynı derecelerde olacaklardır. "

(Bihar-ul Envar, c.51)